สำนักพิมพ์จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีร้านหนังสือดวงกมลเชียงรายเปิดร้านใหม่

------------------------

               เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๔   บริษัทดวงกมล จำกัด ได้จัดพิธีเปิดร้านหนังสือแห่งใหม่ คือ บริษัทดวงกมล จำกัด สาขาเชียงราย ขึ้น   ซึ่งมีพื้นที่จัดจำหน่ายหนังสือ  ๒๒,๐๐ ตรม. เพื่อให้บริการและรองรับครู อาจารย์ นักศึกษานักเรียน และประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ชวน  หลีกภัย   เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดร้านฯและเยี่ยมชมร้านหนังสือ โดยมีคุณทัตพงศ์  สกุลสุทธวงศ์  ผู้จัดการร้านหนังสือดวงกมล สาขาเชียงรายให้การต้อนรับ


               นอกจากนี้  ยังมีแขกและบุคคลในวงการหนังสือเข้าร่วมแสดงความยินดี คือ  คุณริสรวล  อร่ามเจริญ  นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย   บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)   บริษัทซีเอ็ด ยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)   บริษัทสุขภาพใจจำกัด  บริษัทนานมีบุ๊ค จำกัด  ชมรมบัณฑิตแนะแนว  บริษัทสถาพรบุ๊ค จำกัด บริษัท สำนักพิมพ์ พ.ศ. พัฒนา จำกัด ร้านหนังสือนายอินทร์ หาดใหญ่   คุณศรีวรรณ เส้งโหภูเก็ต  และคุณปัญญาธร ประธานชมรมผู้จัดจำหน่ายฯ  

               ภายในงาน สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้จัดกระเป๋าเครื่องเขียนร่วมแสดงความยินดีในการจัดโปรโมชั่นให้กับกับลูกค้าที่มาใช้บริการในโอกาสวันเปิดร้านหนังสืออีกด้วย


ข่าวโดย  ประสิทธิ์   จิตรบุญ
ภาพ/ข้อมูลโดย  สุรศักดิ์   เจริญวีระกุล
ข้อมูล  ณ วันที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th