รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 7

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: ชูชัย งามวสุลักษณ์ สังกัด ศูนย์กฎหมายและนิติการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสแท่ง: 9789740336143
ISBN: 978-974-03-3614-3
จำนวนหน้า: 248 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2560
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: สิบหกหน้ายกพิเศษ
ราคาปก: 200 บาท
รหัสสพจ.: 2158
สั่งซื้อเล่มนี้Share on Facebook

ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
เป็นหนังสือกฎหมายฉบับชาวบ้านที่ใช้ถ้อยคำง่าย ๆ เข้าใจง่าย

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
กฎหมายนิติกรรมสัญญา กฎหมายหนี้ กฎหมายเอกเทศสัญญา กฎหมายทรัพย์สิน กฎหมายครอบครัว กฎหมายมรดก กฎหมายอาญา กฎหมายเรื่องอื่น ๆ

เนื้อหาโดยย่อ

หากผู้อ่านจะหาหนังสือกฎหมายที่อ่านง่ายและเข้าใจดี โดยที่ผู้อ่านไม่มีความรู้พื้นฐานทางกฎหมายมาก่อน
หนังสือเล่มนี้จะตอบโจทย์แก่ผู้อ่านได้เป็นอย่างดี เพียงแค่ผู้อ่านเปิดอ่านหนังสือนี้เท่านั้น สมกับคำกล่าวที่ว่า “รู้กฎหมายง่าย เพียงแค่เปิดอ่าน”

สารบัญ

กฎหมายนิติกรรมสัญญา, กฎหมายหนี้, กฎหมายเอกเทศสัญญา, กฎหมายทรัพย์สิน, กฎหมายครอบครัว ฯลฯ

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษา นักเรียนที่สนใจ