หัวข้อไวยากรณ์ที่น่ารู้ สู่...ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: ผศ. วลัยพร กาญจนการุณ สังกัด สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
รหัสแท่ง: 9789740336099
ISBN: 978-974-03-3609-9
จำนวนหน้า: 188 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2560
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: แปดหน้ายก
ราคาปก: 220 บาท
รหัสสพจ.: 2155
สั่งซื้อเล่มนี้ Share on Facebook

ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
เป็นตำราที่สามารถเรียนรู้และฝึกฝนด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีตัวอย่างประกอบทุกหัวข้อไวยากรณ์ และมีแปลเป็นภาษาไทยทุกตัวอย่างเป็นประโยค นอกจากนี้ยังเป็นตำราที่มีเนื้อหาค่อนข้างละเอียด ผู้เรียนหรือผู้ใช้สามารถเรียนรู้ และทบทวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
การเรียนภาษาญี่ปุ่นให้รู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้นั้น หนึ่งในสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งคือคำศัพท์และไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อไวยากรณ์ และตัวอย่างประโยคที่ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจในความหมายของไวยากรณ์นั้น
“หัวข้อไวยากรณ์ที่น่ารู้ สู่...ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง” จะเป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจความหมายของไวยากรณ์ที่สำคัญๆ ได้อย่างละเอียดและลุ่มลึก เรียนรู้ความต่างของไวยากรณ์ได้อย่างกระจ่างและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับสูงต่อไป

เนื้อหาโดยย่อ

การเรียนภาษาญี่ปุ่นให้รู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้นั้น หนึ่งในสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งคือคำศัพท์และไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อไวยากรณ์ และตัวอย่างประโยคที่ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจในความหมายของไวยากรณ์นั้น
“หัวข้อไวยากรณ์ที่น่ารู้ สู่...ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง” จะเป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจความหมายของไวยากรณ์ที่สำคัญๆ ได้อย่างละเอียดและลุ่มลึก เรียนรู้ความต่างของไวยากรณ์ได้อย่างกระจ่างและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับสูงต่อไป

สารบัญ

ภาษาสุภาพ, คำแสดงคำาถาม, คำชี้เฉพาะ, คำช่วย ฯลฯ

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป