ศัพท์ชีววิทยา

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: รศ. อนันต์ ปานศุภวัชร สังกัด สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รหัสแท่ง: 9789740336013
ISBN: 978-974-03-3601-3
จำนวนหน้า: 764 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2560
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: แปดหน้ายก
ราคาปก: 680 บาท
รหัสสพจ.: 2150
สั่งซื้อเล่มนี้ Share on Facebook

ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
ศัพท์ชีววิทยาแต่ละคำจะมีส่วน คำอ่านรากศัพท์จากภาษาละติน/กรีก/อื่น ๆ และความหมาย

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
ศัพท์ชีววิทยา ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้สนใจ นักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาเนื้อหาด้านชีววิทยาสาขาต่าง ๆ ได้เข้าใจความหมายของศัพท์ที่มีในเนื้อหาทางชีววิทยาได้ดี มีรากศัพท์เพื่อให้รู้ว่าศัพท์นั้น ๆ มีรากศัพท์จากภาษาอะไร ส่วนความหมายของคำนั้น ๆ ได้ให้ความหมายให้ใกล้เคียงกับรากศัพท์เดิมให้มากที่สุด หากคำใดที่บัณฑิตยสถานได้บัญญัติคำในภาษาไทยแล้ว จะใช้ความหมายของราชบัณฑิตยสภา จึงมั่นใจว่าช่วยให้นักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาด้านชีววิทยาได้เข้าใจถึงความหมายศัพท์ชีววิทยาได้ดีขึ้น

เนื้อหาโดยย่อ

ศัพท์ชีววิทยา ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้สนใจ นักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาเนื้อหาด้านชีววิทยาสาขาต่าง ๆ ได้เข้าใจความหมายของศัพท์ที่มีในเนื้อหาทางชีววิทยาได้ดีขึ้น เนื่องจากศัพท์หรือคำเฉพาะส่วนมากมีรากฐานมาจากภาษากรีก ละติน แม้จะมีส่วนหนึ่งพัฒนามาเป็นภาษาอื่น ๆ ที่คุ้นเคยในปัจจุบัน เช่น ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เมื่อนักศึกษาพบศัพท์ทางชีววิทยา จึงไม่สามารถหาความหมาย หรือคำแปลจาก Dictionary ทั่วไปได้ โดยที่ศัพท์แต่ละคำประกอบด้วยคำอ่าน ตามพจนานุกรมเจ้าของภาษาเหล่านั้น เช่น Collins English Dictionary - Complete Unabridged 2012 Digital Edition, The American Heritage Stedman's Medical Dictionary และอื่น ๆ ส่วนรากศัพท์ เพื่อให้รู้ว่าศัพท์นั้น ๆ มีรากศัพท์จากภาษาอะไร เช่น ศัพท์ Anatomy รากศัพท์ [Gr.ana = ขึ้น สร้าง ซ้ำ tome = การตัด] ทำให้ทราบได้ว่าเป็นคำประกอบจากรากศัพท์ภาษากรีก 2 คำ คือ ana_ กับ tome ส่วนความหมายของคำนั้น ๆ ได้ให้ความหมายให้ใกล้เคียงกับรากศัพท์เดิมให้มากที่สุด หากคำใดที่บัณฑิตยสถานได้บัญญัติคำในภาษาไทยแล้ว จะใช้ความหมายของราชบัณฑิตยสภา จึงมั่นใจว่าช่วยให้นักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาด้านชีววิทยาได้เข้าใจถึงความหมายศัพท์ชีววิทยาได้ดีขึ้น

สารบัญ

Prefixes และ Suffixes, A-Z

กลุ่มเป้าหมาย

- นักศึกษาสาขาชีวภาพ ชีววิทยา เกษตรศาสตร์ สาขาสาธารณสุข วิทยาศาสตร์สุขภาพ
- นักเรียนสายวิทย์ ประชาชนทั่วไป