สายใยในราชวงศ์จักรี

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: อาจารย์ สมประสงค์ ทรัพย์พาลี
รหัสแท่ง: 9789740335887
ISBN: 978-974-03-3588-7
จำนวนหน้า: 188 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2560
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: แปดหน้ายก
ราคาปก: 210 บาท
รหัสสพจ.: 2106
สั่งซื้อเล่มนี้ Share on Facebook

ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
- การใช้ราชาศัพท์อย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง
- รวบรวมประวัติสั้น ๆ ของบุคคลมากกว่า 200 คน
- หนังสือเล่มแรกที่เจาะข้อมูล อธิบายความเป็นมาของราชสกุลในพระราชวงศ์จักรี มีเนื้อหาละเอียดกว่าเล่มอื่น ๆ

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
หนังสือเล่มนี้ยังได้สอดแทรกรายพระนามพระราชโอรส พระราชธิดาในพระมหากษัตริย์ และพระราชโอรส พระราชธิดาในกรมพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) รวมถึงพระโอรส พระธิดา ในกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข (วังหลัง) ที่กล่าวถึงข้างต้น โดยระบุปีที่ประสูติและปีที่สิ้นพระชนม์ เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐาน สำหรับการศึกษาข้อมูลจากหนังสือเล่มนี้ได้ง่ายยิ่งขึ้น

เนื้อหาโดยย่อ

ราชวงศ์จักรีประกอบด้วยราชสกุลหลายมหาสาขา ซึ่งราชสกุลเหล่านี้ล้วนมีที่มาและประกอบด้วยบุคคลผู้สืบเชื้อสายมากมาย หนังสือ “สายใยในราชวงศ์จักรี “ เล่มนี้ภายในเล่มได้เล่าเรื่องประวัติและที่มาของราชสกุล ดังนี้
- ราชสกุลปฐมวงศ์
- ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
- ราชสกุลในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท
- ราชสกุลในกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข
- ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
- ราชสกุลในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์
- ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
- ราชสกุลในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ
สำหรับเนื้อหาสำคัญของหนังสือเล่มนี้เป็นการเล่าเรื่องบุคคลสำคัญที่สืบมาจากราชสกุลข้างต้น เฉพาะผู้มีบทบาทในสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้ภายในเล่มยังได้สอดแทรกรายพระนามพระราชโอรส พระราชธิดาในพระมหากษัตริย์ พระราชโอรส พระราชธิดาในกรมพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) รวมถึงพระโอรส พระธิดาในกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข (วังหลัง) เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานสำหรับการศึกษาข้อมูลจากหนังสือเล่มนี้ได้ง่ายยิ่งขึ้น

สารบัญ

ความเป็นมาของราชวงศ์จักรี, ราชสกุลปฐมวงศ์, พระบทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และพระราชโอรส พระราชธิดา ฯลฯ

กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในประวัติศาสตร์ ราชวงศ์จักรี บุคคลผู้ชอบและสนใจในชีวประวัติบุคคล บุคคลที่อยู่ในเชื้อสายของราชวงศ์ นักประวัติศาสตร์ที่ขาดข้อมูลเรื่องการลำดับศักดิ์ในราชจักรีวงศ์