พูดให้สัมฤทธิผล : หลักการและศิลปวิธี

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: ผศ.ดร. วรวรรธน์ ศรียาภัย สังกัด คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รหัสแท่ง: 9789740335733
ISBN: 978-974-03-3573-3
จำนวนหน้า: 248 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2560
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: สิบหกหน้ายกพิเศษ
ราคาปก: 210 บาท
รหัสสพจ.: 2125
สั่งซื้อเล่มนี้ Share on Facebook

ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
หลักการสื่อสารการพูดเเละการใช้ภาษาโดยนำมาจากการศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวางของการ สอน การเป็นวิทยากรด้านการพูด เเละการพูดชนิดต่าง ๆ ที่อธิบายหลักการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และมีตัวอย่างประกอบที่ชัดเจน

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
พื้นฐานนักพูดและปลุกวิญญาณนักพูด เตรียมพร้อมเป็นนักพูดผู้ช่ำชอง พูดภาคปฏิบัติ ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ การพูดภาคปฏิบัติเฉพาะแบบ

เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสำคัญประกอบด้วยพื้นฐานนักพูดและปลุกวิญญาณนักพูดในตนเอง ว่าด้วยคุณสมบัตินักพูดที่ดีและการก้าวไปสู่ความเป็นนักพูดมืออาชีพ กลวิธีเตรียมตนให้เป็นนักพูดผู้ช่ำชอง กล่าวถึงการกำหนดวัตถุประสงค์ การเตรียมเนื้อหา การวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟัง การใช้สื่อทัศนูปกรณ์ การแต่งกายและการใช้ภาษาพูด การปฏิบัติการพูดให้สัมฤทธิผลทั้งในช่วงปรากฏตัว ช่วงปฏิบัติการพูดและช่วงจบการพูด ตลอดจนการพูดเฉพาะแบบที่นำไปปฏิบัติได้จริง ไม่ว่าจะเป็นการพูดเพื่ออาชีพ การพูดเพื่อสังคม การพูดเพื่อปฏิบัติงานองค์การและการพูดเชิงวิชาการ
การพูดอย่างมีศิลปวิธีจะสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟัง เกิดเป็นความเชื่อมั่น เชื่อมือ เชื่อถือ เชื่อใจ แล้วจะทำตามที่ผู้พูดปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่าง จะเปลี่ยนผันความจนเป็นความร่ำรวย ความตกต่ำเป็นความสูงส่ง ความไม่มั่นคงเป็นความมั่นคง ความไม่เชื่อใจเป็นความเชื่อใจ

สารบัญ

คุณสมบัติของนักพูดที่ดี, บันไดก้าวสู่การเป็นนักพูดอย่างมืออาชีพ, การเตรียมใจให้พร้อมที่จะเป็นนักพูด, การกำหนดวัตถุประสงค์ในการพูด, การเตรียมเนื้อหาที่จะพูด ฯลฯ

กลุ่มเป้าหมาย

นิสิตนักศึกษา ข้าราชการ พนักงานทั่วไป