ศิลปะการจัดแสดงสินค้า

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: ศ.กิตติคุณ วัฒนะ จูฑะวิภาต สังกัด คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
รหัสแท่ง: 9789749995365
ISBN: 974-9995-36-8
จำนวนหน้า: 180 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2549
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: แปดหน้ายก
ราคาปก: 170 บาท
รหัสสพจ.: 669
สั่งซื้อเล่มนี้

เนื้อหาโดยย่อ

ในโลกของการแข่งขันด้านธุรกิจ ค้าขาย นอกจากสินค้าที่มีคุณภาพแล้ว เจ้าของร้านจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และเทคนิคมนการจัดตกแต่งร้านค้า เพื่อชักจูงลูกค้าให้เห็นคุณประโยชน์ของสินค้าแล้ว จึงซื้อสินค้าไปใช้สอย
การจัดตกแต่งร้านค้าจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะ ผนวกกับการบริหารจัดการที่ดีจะสามารถดึงดูดลูกค้าให้มาสนใจซื้อหา
หนังสือเล่มนี้จะให้คำแนะนำเบื้องต้นในการตกแต่งร้านค้าอย่างง่าย ๆ พร้อมประวัติความเป็นมา แนวคิด ตัวอย่างการจัดตู้โชว์ รายละเอียดและเทคนิค มีภาพสีสันสดสวยภายในร้านแบบต่าง ๆ ในการแต่งร้านให้สวยงาม
ประโยชน์ของหนังสือตกแต่งร้านค้า จึงเป็นแรงบันดาลใจ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการร้านเล็ก ๆ (SME) หรือเจ้าของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ (SML) ก็จะได้ประโยชน์ไปปรับปรุงตกแต่งร้านให้สวยงาม น่าสนใจ เพิ่มยอดขาย จึงเป็นหนังสือที่ให้ประโยชน์ ทั้งอ่านเพลินและนำไปใช้ได้จริง

สารบัญ

การออกแบบ, ความสำคัญของการจัดแสดงสินค้า, หลักในการออกแบบจัดแสดงสินค้า, รูปแบบการจัดแสดงสินค้า, อิทธิพลของแสงและสีกับการจัดแสดงสินค้า, วัสดุและอุปกรณ์ในการจัดแสดงสินค้า

กลุ่มเป้าหมาย

เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษา นักออกแบบจัดแสดงสินค้า เจ้าของกิจการร้านเล็ก ๆ (SME) เจ้าของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ (SML)


Share on Facebook
ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
แนะนำการตกแต่งร้านค้าอย่างง่าย ๆ พร้อมประวัติความเป็นมา แนวคิด ตัวอย่างการจัดตู้โชว์ รายละเอียดและเทคนิค มีภาพสีสันสดสวยภายในร้านแบบต่าง ๆ ในการแต่งร้านให้สวยงาม

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
การส่งเสริมให้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ รูปแบบหนึ่งที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง ก็คือการจัดแสดงสินค้า ยิ่งถ้าร้านใดสามารถนำเสนอได้อย่าประทับใจผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาแล้ว ก็ย่อมมีผลต่อเนื่องไปถึงเรื่องยอดขายของร้านค้าสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th