การจัดดอกไม้สด

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: อ. สมพร ยิ่งเจริญ
รหัสแท่ง: 9789741335206
ISBN: 97413-5202
จำนวนหน้า: 202 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2549
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: แปดหน้ายก
ราคาปก: 660 บาท
รหัสสพจ.: 920
สั่งซื้อเล่มนี้

เนื้อหาโดยย่อ

การจัดดอกไม้สด
- หลักการจัดดอกไม้ - ความรู้ที่จำเป็นก่อนการจัดดอกไม้
- ทฤษฎีและองค์ประกอบ - รูปทรงพื้นฐานในการจัดดอกไม้
- ลักษณะของดอกไม้ - การจัดโต๊ะหมู่บูชา
- ลักษณะของใบ - การจัดดอกไม้งานบวช
- อุปกรณ์ในการจัดดอกไม้ - การจัดดอกไม้งานมงคลสมรส
- การจัดดอกไม้งานศพ

สารบัญ

หลักการจัดดอกไม้สด, ทฤษฎีและองค์ประกอบ, ลักษณะของดอกไม้, ลักษณะของใบ, อุปกรณ์ในการจัดดอกไม้, ความรู้ที่จำเป็นก่อนการจัดดอกไม้, รูปทรงขั้นพื้นฐานในการจัดดอกไม้, การจัดโต๊ะหมู่บูชา, การจัดดอกไม้งานบวช, การจัดดอกไม้งามมงคลสมรส, การจัดดอกไม้งานศพ

กลุ่มเป้าหมาย

เหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปเกี่ยวกับการจัดดอกไม้ทั่วไป


Share on Facebook
ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
หนังสือที่รวมหลักการจัดดอกไม้สด เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการตามพิธีกรรมต่าง ๆ ตลอดหลักการ เพื่อการใช้งานง่ายและดูสวยงามมากขึ้น

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
ขณะปฏิบัติราชการ ข้าพเจ้าได้รับการศึกษาต่อที่วิทยาลัยครูสวนดุสิต ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นจากท่านอาจารย์หม่อมราชวงศ์หญิงสะอิ้งมาศ นวรัตน์ ได้ให้ความรู้ที่ลูกศิษย์ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการสอนและนำไปใช้อย่างถูกวิธี เมื่อเขียนตำราเล่มนี้เสร็จ ท่านได้ช่วยตรวจดูข้อผิดพลาดและสิ่งที่ควรเพิ่มเติม ซึ่งท่านได้กรุณาช่วยดูให้ด้วยความเต็มใจสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th