หลักการสอนการพัฒนาทักษะชีวิต

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: ผศ. วนิดา ขาวมงคล(เอกแสงศรี)
รหัสแท่ง: 9789741326815
ISBN: 974-13-2681-5
จำนวนหน้า: 186 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2546
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: แปดหน้ายก
ราคาปก: 100 บาท
รหัสสพจ.: 810
สั่งซื้อเล่มนี้

เนื้อหาโดยย่อ

สารบัญ


กลุ่มเป้าหมายShare on Facebook
ทำไมต้องซื้อเล่มนี้

ความคิดเห็นจากผู้เขียนสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th