สเตอริโอเคมีสำหรับเคมีอินทรีย์

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: ผศ. เย็นหทัย แน่นหนา สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รหัสแท่ง: 9789740331636
ISBN: 978-974-03-3163-6
จำนวนหน้า: 572 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2556
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: แปดหน้ายก
ราคาปก: 650 บาท
รหัสสพจ.: 1790
สั่งซื้อเล่มนี้

เนื้อหาโดยย่อ

สเตอริโอเคมีสำหรับเคมีอินทรีย์เล่มนี้ กล่าวถึงการเขียนภาพสูตรโครงสร้างสารอินทรีย์แบบ 2 มิติ ให้เห็นเป็นรูป 3 มิติ ลักษณะและกลุ่มสมมาตรของสารไอโซเมอร์ ออปทิคัล ไอโซเมอร์ ไคแรลริตี คอนฟิกิวเรชันไอโซเมอร์ จีโอเมตริกไอโซเมอร์ คอนฟอร์เมชันไอโซเมอร์ของสารประกอบแอไซคลิก และไซโคล โปรสเตอริโอไอโซเมอริซึม สารผสมแรซีมิก สเตอริโอเคมีในปฏิกิริยาการเติมของแอลคีน แอนไคน์ และสารประกอบคาร์บอนิล เพื่อให้เข้าใจลักษณะโครงสร้าง 3 มิติ และสมบัติของสารอินทรีย์มากขึ้น โดยในแต่ละเรื่องจะมีตัวอย่าง แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย ทำให้ง่ายต่อการเข้าใจและช่วยให้ผู้สนใจสามารถศึกษาด้วยตัวเองได้
สเตอริโอเคมีสำหรับเคมีอินทรีย์เล่มนี้ เหมาะสำหรับนักศึกษา นิสิต อาจารย์ และบุคลากรที่ต้องเกี่ยวข้องกับสารอินทรีย์ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

สารบัญ

ลักษณะสมมาตรของสาร, ไอโซเมอร์, ฟังก์ชันไอโซเมอร์, เทาโทเมอร์, คอนฟิกิวเรชันไอโซเมอร์, ออปทิคัลไอโซเมอร์, จีโอเมตริกไอโซเมอร์ ฯลฯ

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโทสาขาเคมี


Share on Facebook
ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
1. เป็นการนำเสนอหลักการทางสเตอริโอเคมีซึ่งเป็นเรื่องที่ยากให้เข้าใจง่ายขึ้น
2. ประกอบด้วยตัวอย่างและแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยอย่างละเอียด สามารถฝึกทำด้วยตัวเองได้
3. ไม่มีหนังสือสเตอริโอเคมีในท้องตลาด

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
ลักษณะสมมาตรของสาร ไอโซเมอร์ คอนฟิกิวเรชันไอโซเมอร์ ออปทิคัลไอโซเมอร์ คอนฟอร์เมชันไอโซเมอร์ คอนฟอร์เมชันของสารประกอบไซคลิก โปรสเตอริโอไอโซเมอริซึม สารผสมแรซีมิก สเตอริโอเคมีในปฏิกิริยาเคมีสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th