การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย Amos

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: ผศ.ดร ยุทธ ไกยวรรณ์ สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏเพชรบุรี
รหัสแท่ง: 9789740331506
ISBN: 9789740331506
จำนวนหน้า: 710 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2556
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: แปดหน้ายก
ราคาปก: 650 บาท
รหัสสพจ.: 1779
สั่งซื้อเล่มนี้

เนื้อหาโดยย่อ

การวิเคราะห์ SEM (Structural Equation Modeling) หรือการวิเคราะห์เส้นทาง (path analysis) เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) และการวิเคราะห์การถดถอย (regression analysis) ซึ่งการวิเคราะห์จะวิเคราะห์ระหว่างตัวแปรและปัจจัย และระหว่างปัจจัยต่อปัจจัยพร้อมกันในโมเดลตามกรอบแนวความคิดการวิจัย ซึ่งการวิเคราะห์จะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปหลายโปรแกรม ในหนังสือเล่มนี้จะได้กล่าวถึงการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Amos ซึ่งง่ายและสะดวก มีความแม่นยำสูง

สารบัญ

ความเข้าใจเบื้องต้นโมเดลสมการโครงสร้าง, ขั้นตอนการวิเคราะห์ SEM ด้วย Amos, หน้าต่างโปรแกรม Amos ,การวิเคราะห์การถดถอย (regression analysis) ฯลฯ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว


Share on Facebook
ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
วิเคราะห์ step by step ของการทำโมเดลในงานวิจัยซึ่งเชื่อว่า เป็นตำราที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
การวิเคราะห์ SEM (Structural Equation Modeling) หรือการวิเคราะห์เส้นทาง (path analysis) เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) และการวิเคราะห์การถดถอย (regression analysis) ซึ่งการวิเคราะห์จะวิเคราะห์ระหว่างตัวแปรและปัจจัย และระหว่างปัจจัยต่อปัจจัยพร้อมกันในโมเดลตามกรอบแนวความคิดการวิจัย ซึ่งการวิเคราะห์จะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปหลายโปรแกรม ในหนังสือเล่มนี้จะได้กล่าวถึงการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Amos ซึ่งง่ายและสะดวก มีความแม่นยำสูงสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th