ดนตรีตะวันตก ยุคกลางและยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: ผศ. ศศี พงศ์สรายุทธ สังกัด คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสแท่ง: 9789740331155
ISBN: 978-974-03-3115-5
จำนวนหน้า: 200 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2556
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: 16 หน้ายกพิเศษ
ราคาปก: 120 บาท
รหัสสพจ.: 1755
สั่งซื้อเล่มนี้

เนื้อหาโดยย่อ

“ดนตรีตะวันตก : ยุคกลางและยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ” เป็นตำราที่ว่าด้วยประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตกครอบคลุมยุคกลางและยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการในแง่มุมต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ภูมิหลังทางด้านประวัติศาสตร์ ลักษณะเด่นของดนตรี รูปแบบบทประพันธ์ และผู้ประพันธ์เพลงของแต่ละยุค เนื่องจากตำราทางด้านดนตรีของยุคกลางและยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการนั้นยังไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทยมากนัก ตำราเล่มนี้จึงน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับผู้ที่สนใจค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ดนตรีดนตรีตะวันตกในยุคต้น เพื่อให้เข้าใจถึงรากฐานของวัฒนธรรมดนตรีตะวันตกที่มีอิทธิพลต่อดนตรีในปัจจุบัน

สารบัญ

ภูมิหลังของอารยธรรมตะวันตกก่อนเข้าสู่ยุคกลาง, ยุคกลาง, เพลงสวด, พัฒนาการของเพลงสวด ฯลฯ

กลุ่มเป้าหมาย

นิสิต นักศึกษาวิชาดนตรีตะวันตกในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และผู้สนใจ บุคคลทั่วไปที่ศึกษาในด้านดนตรีตะวันตก


Share on Facebook
ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
เป็นตำราวิชาการว่าด้วยประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตกยุคกลาง และยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการที่จำเป็น และส่งเสริมความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ดนตรี แก่นักเรียนดนตรีทั่วประเทศ และยังไม่มีตำราที่เขียนเน้นเฉพาะยุคสมัยทางด้านประวัติศาสตร์ทั้ง 2 ยุคนี้มาก่อน นับเป็นตำราที่มีเนื้อหาเชิงลึกทางด้านนี้เล่มเดียวในประเทศไทย

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
ผู้เขียนได้แนะนำหนังสือและตำราไว้ในบรรณานุกรมท้ายเล่มทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการค้นคว้าเพิ่มเติมในระดับที่ละเอียดยิ่งขึ้นต่อไปสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th