นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (2)

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: อาจารย์ วัชรพล วิบูลยศริน สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
รหัสแท่ง: 9789740330738
ISBN: 978-974-03-3073-8
จำนวนหน้า: 320 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 2
ปีพิมพ์: 2557
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: แปดหน้ายก
ราคาปก: 240 บาท
รหัสสพจ.: 1726/2
สั่งซื้อเล่มนี้

เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยเหมาะสมสำหรับนิสิตนักศึกษา ครู อาจารย์ ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่สนใจการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนตามหลักการออกแบบการเรียนการสอน ทฤษฎีการเรียนรู้ และจิตวิทยาการศึกษาในยุคปัจจุบัน ลำดับเนื้อหาแต่ละบทจะเป็นการรวมมโนทัศน์ของการวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การนำไปใช้ และการประเมินนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน ส่งผลให้การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 มิได้จำกัดอยู่ในห้องเรียนอีกต่อไปแต่เป็นการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาบนโลกไร้พรมแดนแห่งนี้

สารบัญ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน, การออกแบบนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน, การพัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ฯลฯ

กลุ่มเป้าหมาย

เหมาะสมสำหรับนิสิตนักศึกษา ครู อาจารย์ ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่สนใจการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนตามหลักการออกแบบการเรียนการสอน ทฤษฎีการเรียนรู้ และจิตวิทยาการศึกษาในยุคปัจจุบัน


Share on Facebook
ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
ลำดับเนื้อหาแต่ละบทจะเป็นการรวมมโนทัศน์ของการวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การนำไปใช้ และการประเมินนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
เนื้อหาแต่ละบทจะเป็นการรวมมโนทัศน์ของการวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การนำไปใช้ และการประเมินนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th