ฟิสิกส์ ม.5 :ของไหล ความร้อน แสง เสียง (2)

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: รศ. ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์
รหัสแท่ง: 9789740328186
ISBN: 9789740328186
จำนวนหน้า: 480 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 2
ปีพิมพ์: 2555
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: แปดหน้ายก
ราคาปก: 250 บาท
รหัสสพจ.: 1532/2
สั่งซื้อเล่มนี้

เนื้อหาโดยย่อ

อยากเก่งฟิสิกส์ ต้องทำโจทย์เยอะ ๆ หนังสือเล่มนี้ ให้ตัวอย่างและโจทย์พร้อมเฉลย ให้ลองทำเยอะ ๆ

สารบัญ

ของไหล, ความร้อน, แสง, คลื่นและเสียง

กลุ่มเป้าหมาย

เหมาะสำหรับอย่างยิ่งกับนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป


Share on Facebook
ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
มีเนื้อหาครบตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบกับความรู้เสริมอีกด้วย

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
เป็นหนังสือเสริมการเรียนฟิสิกส์ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจัดรูปไว้ในสดมภ์เล็ก ข้อความเสริมพิมพ์ไว้ในสดมภ์เล็กเช่นกัน สดมภ์ใหญ่ประกอบด้วยเนื้อหาวิชาการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th