คณิตสาระ ม.ต้น : จำนวนนับ

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: รศ. ธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์
รหัสแท่ง: 9789740325192
ISBN: 978-974-03-2519-2
จำนวนหน้า: 104 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2552
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: แปดหน้ายก
ราคาปก: 70 บาท
รหัสสพจ.: 1388
สั่งซื้อเล่มนี้

เนื้อหาโดยย่อ

คณิตสาระม. ต้น จำนวนนับ เป็นหนังสืออ่านประกอบและเสริมทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้แนวคิดด้านจำนวนนับ พร้อมวิธีการคำนวณ อีกทั้งโจทย์ตัวอย่างและแบบฝึกหัดจำนวนมาก เหมาะสำหรับนักเรียนระดับ ม.ต้น บุคคลทั่วไปที่สนใจในเนื้อหาดังกล่าว ช่วยเสริมสร้างทักษะด้านการเรียนรู้ การคิดคำนวณอย่างมีระบบ

สารบัญ

แถวลำดับสี่เหลี่ยมมุมฉาก, การหารลงตัว, ตัวประกอบ จำนวนคู่ จำนวนคี่, จำนวนเฉพาะ, การแยกตัวประกอบ, ตัวคูณร่วมน้อย, ปริศนา , บาร์โค้ด รหัสแท่ง, ฯลฯ

กลุ่มเป้าหมาย

เหมาะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปเกี่ยวกับคณิตสาระ ม.ต้น จำนวนนับ


Share on Facebook
ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
มีเนื้อหาครบตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบกับความรู้เสริมด้วย

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
เรียงลำดับเรื่องสัมพันธ์กันได้ดี มีเกมคณิตปริศนาให้คิดเพื่อเร้าใจการเรียนรู้ ความบันเทิงใจ และเสริมความรู้ประกอบด้วยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th