การกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม ทฤษฏีการแยกกำกับ กับนโยบายอินเทอร์เน็ตของ กทช.

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: ดร. อายุทธ์ จิรชัยประวิตร สังกัด สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
รหัสแท่ง: 9789740320050
ISBN: 978-974-03-2005-0
จำนวนหน้า: 202 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2550
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: สิบหกหน้ายกพิเศษ
ราคาปก: 100 บาท
รหัสสพจ.: 1126
สั่งซื้อเล่มนี้

เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแสดงถึงความเข้าใจที่ดียิ่งของผู้เขียน หากแต่ยังเป็นการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนทางวิชาการ สะท้อนความตั้งใจในการใช้ความรู้ความสามารถของตนเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโสมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
ผู้เขียนเป็นผู้มีประสบการณ์อย่างมากและมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารและการประชุมนานาชาติ หลายผลงานจึงสามารถเขียนเรื่องนี้ได้อย่างเข้าถึงแก่นสารและมีสาระควรแก่การอ่านอย่างยิ่ง
ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ
กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ในอนาคตการกำกับดูแลในทิศทางนี้จะทำให้การให้บริการอินเทอร์เน็ตมีโอกาสพัฒนาอย่างเต็มที่ และสามารถอำนวยประโยชน์ให้กับทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน และบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า
กทช.สุชาติ สุชาติเวชภูมิ
กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
การแยกใบอนุญาตอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงออกเป็นสองในนั้น เป็นประเด็นหัวใจของการกำกับดูแลที่ได้สั่นสะเทือนลาภอันมิพึงได้ที่อยู่ในรูปผลกำไร ผูกขาด (Monopoly Profit) ของบริษัทเอกชนอย่างรุนแรง
อายุทธ์ จิรชัยประวิตร
ผู้เขียน

สารบัญ

ทฤษฎีการแยกกำกับ, นโยบายอินเทอร์เน็ตของ กทช.

กลุ่มเป้าหมาย

เหมาะสำหรับนักเรียนนิสิต นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนในการดูแลเรื่องดังกล่าว รวมทั้งหน่วยงานเอกชนอื่นที่เกี่ยวข้อง


Share on Facebook
ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
หนังสือเล่มนี้ ผู้อ่านจะได้รับความรู้ความเข้าใจว่าการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมที่ถูกต้องมีลักษณะเป็นองค์ความรู้มิใช่สามัญสำนึก รวมทั้งเห็นภาพแนวคิดทฤษฎี ในการกำกับดูแลกิจการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
การแยกใบอนุญาตอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงออกเป็นสองในนั้น เป็นประเด็นหัวใจของการกำกับดูแลที่ได้สั่นสะเทือนลาภอันมิพึงได้ที่อยู่ในรูปผลกำไร ผูกขาด (Monopoly Profit) ของบริษัทเอกชนอย่างรุนแรงสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th