ทฤษฎีการประเมิน (พิมพ์ครั้งที่ 8)

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: ศ. ดร. ศิริชัย กาญจนวาสี สังกัด คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสแท่ง: 9789740318217
ISBN: 974-03-1821-5
จำนวนหน้า: 248 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 8
ปีพิมพ์: 2554
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: แปดหน้ายก
ราคาปก: 110 บาท
รหัสสพจ.: 307/8
สั่งซื้อเล่มนี้

เนื้อหาโดยย่อ

ทฤษฎีการประเมิน เล่มนี้ได้ช่วยริเริ่มจุดประกายไฟของความคิด การศึกษาค้นคว้าและการอภิปรายเพื่อบูรณาการและทำความเข้าใจศาสตร์แห่งการประเมิน อันนำไปสู่การปรับปรุงเติมเต็มความสมบูรณ์ และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ทฤษฎีใหม่ หรือกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ของศาสตร์แขนงนี้ ทฤษฎีการประเมิน เป็นองค์ความรู้ที่มีนัยทั่วไปที่สามารถใช้ทำความเข้าใจ บรรยาย อธิบาย หรือทำนายปรากฎการณ์ทางการประเมินในสถานการณ์ต่างๆ ทฤษฎีการประเมินมีคุณค่าของการเป็นศูนย์กลางของความคิดในการประเมิน การพัฒนาองค์ความรู้ทางการประเมิน อธิบายธรรมชาติของการประเมินและเสนอแนวทางการประเมินที่เหมาะสม

สารบัญ

ปรัชญาการประเมิน, นิยามการประเมิน, พัฒนาการของการประเมิน, การสร้างทฤษฎีการประเมิน, ทฤษฎีจุดมุ่งหมายของการประเมิน, ทฤษฎีการกำหนดคุณค่า, ฯลฯ


กลุ่มเป้าหมาย

เหมาะสำหรับ นักประเมิน นักวิชาการ และนักศึกษาที่สนใจงานการประเมิน


Share on Facebook
ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
เป็นหนังสือที่นักประเมินระดับเซียนควรอ่านอย่างยิ่ง มีเนื้อหาที่วิเคราะห์ถึงทฤษฎีการประเมินของนักประเมินอย่างครอบคลุม แม้จะมีเนื้อหาที่ยาก

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
ทฤษฎีการประเมิน เป็นองค์ความรู้ที่มีนัยทั่วไปที่สามารถใช้ทำความเข้าใจ บรรยาย อธิบาย หรือทำนายปรากฎการณ์ทางการประเมินในสถานการณ์ต่างๆ ทฤษฎีการประเมินมีคุณค่าของการเป็นศูนย์กลางของความคิดในการประเมิน การพัฒนาองค์ความรู้ทางการประเมิน อธิบายธรรมชาติของการประเมินและเสนอแนวทางการประเมินที่เหมาะสม
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th