รายการหนังสือ
1.รายการหนังสือ 1/2557 download
2.รายการหนังสือ 2/2554 download
3.รายการหนังสือ1/ 2554 download
4.รายการหนังสือเศรษฐศาสตรฺ์ 2555 download


สารสำนักพิมพ์
1. รายการหนังสือ Chulapress Catalouge ฉบับที่ 1 เมษายน 2555 (.pdf) download
2. CHULALONGKORN UNIVERSITY PRESS CATALOGUE (.pdf) download
3. เล่มที่ 43 ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนกันยายน 2554 (.pdf) download | e-book
4. เล่มที่ 44 ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน 2554 (.pdf) download | e-bookส่งเมล์ให้เพื่อน, สั่งพิมพ์, บุ๊คมาร์ก
Bookmark and Share
วิดีโอตามประเภท
กิจกรรมสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ
ข่าวทั่วไป
Event Calendar ปฎิทินกิจกรรม
วันที่ 15 - 26 ตุลาคม 2557 เหลือเวลาอีก OK Activity!
มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 19
วันที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00-17.00 น. เหลือเวลาอีก OK Activity!
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สู่การสอนยุค AEC ณ ห้องมีทติ้งรูม 1 เวลา 13.00-17.00 น. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในงานมหกรรหมนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 19
วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00-17.00 น. เหลือเวลาอีก OK Activity!
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการสอนสำหรับครูคณิตศาสตร์” วิทยากรโดย ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้อง Meeting Room 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริก
23 ตุลาคม 2557 เหลือเวลาอีก 0 วัน
เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่สำนักพิมพ์ฯ
วันที่ 23 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00-15.00น. เหลือเวลาอีก 0 วัน
กิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน พบกับ อ.ณพวัสส์ ธัมพิพิธ ในงานมหกรรมหนังสือครั้งที่ 19 บูท R17 C2
วันที่ 24 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00-15.00น. เหลือเวลาอีก 1 วัน
กิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน พบกับ ศ.ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ ในงานมหกรรมหนังสือครั้งที่ 19 บูท R17 C
วันที่ 25 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00-15.00น. เหลือเวลาอีก 2 วัน
กิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน พบกับ อ.กรรยา พรรณนา ในงานมหกรรมหนังสือครั้งที่ 19 บูท R17 C2
วันที่ 7-16 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00-20.00น. เหลือเวลาอีก 15 วัน
เทศกาลหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 1 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 เวลา13.00-16.00 น. เหลือเวลาอีก 16 วัน
โครงการอบรม "ตำรา หนังสือวิชาการ : เขียนอย่างไรให้ได้จัดพิมพ์" วิทยากรโดย ผศ.มานิต รุจิวโรดม (กรรมการผู้อำนวยการสำนักพิมพ์) ศ.อัจฉรา ชีวพันธ์ และผศ.คมสันต์ วงค์วรรณ์ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
วันที่ 10 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00-17.00น. เหลือเวลาอีก 48 วัน
สัมมนาวิชาการ "ตำรา หนังสือวิชาการ : เขียนอย่างไรให้ได้จัดพิมพ์" ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และร่วมงานปึ้มแฟร์ ระหว่างวันที่ 9-12 ธันวาคม 2557
วันที่ 19-25 มกราคม 2558 เวลา 09.00-20.00น. เหลือเวลาอีก 88 วัน
CMU BOOK FAIR ครั้งที่ 21 ณ บริเวณศาลาอ่างแก้ว
31 ธันวาคม 2558 เหลือเวลาอีก 434 วัน
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)


สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th