รายการหนังสือ
1.รายการหนังสือ 1/2557 download
2.รายการหนังสือ 2/2554 download
3.รายการหนังสือ1/ 2554 download
4.รายการหนังสือเศรษฐศาสตรฺ์ 2555 download


สารสำนักพิมพ์
1. รายการหนังสือ Chulapress Catalouge ฉบับที่ 1 เมษายน 2555 (.pdf) download
2. CHULALONGKORN UNIVERSITY PRESS CATALOGUE (.pdf) download
3. เล่มที่ 43 ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนกันยายน 2554 (.pdf) download | e-book
4. เล่มที่ 44 ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน 2554 (.pdf) download | e-bookส่งเมล์ให้เพื่อน, สั่งพิมพ์, บุ๊คมาร์ก
Bookmark and Share
วิดีโอตามประเภท
กิจกรรมสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ
ข่าวทั่วไป
Event Calendar ปฎิทินกิจกรรม
26 เมษายน 2557 เหลือเวลาอีก 1 วัน
การอบรม "เทคนิคการเขียนตำราในยุค 4 จี เรื่องลิขสิทธิ์" ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา
28-29 เมษายน 2557 เหลือเวลาอีก 3 วัน
บรรยายเรื่อง "การเขียน การผลิตและการเผยแพร่ตำราหนังสือวิชาการ" ม.วลัยลักษณ์
29-30 เมษายน 2557 เหลือเวลาอีก 4 วัน
การอบรมครูต้นแบบด้านมารยาทไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จ.นครราชสีมา
7-8 พฤษภาคม 2557 เหลือเวลาอีก 12 วัน
การอบรมครูต้นแบบด้านมารยาทไทย ภาคใต้ ณ จ.สุราษฏร์ธานี
8-10 พฤษภาคม 2557 เหลือเวลาอีก 13 วัน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำรา หนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา” ณ โรงแรมดีวารี บีช พัทยา จ.ชลบุรี
31 ธันวาคม 2558 เหลือเวลาอีก 615 วัน
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)


สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th