รายการหนังสือ
1.รายการหนังสือ 1/2557 download
2.รายการหนังสือ 2/2554 download
3.รายการหนังสือ1/ 2554 download
4.รายการหนังสือเศรษฐศาสตรฺ์ 2555 download


สารสำนักพิมพ์
1. รายการหนังสือ Chulapress Catalouge ฉบับที่ 1 เมษายน 2555 (.pdf) download
2. CHULALONGKORN UNIVERSITY PRESS CATALOGUE (.pdf) download
3. เล่มที่ 43 ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนกันยายน 2554 (.pdf) download | e-book
4. เล่มที่ 44 ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน 2554 (.pdf) download | e-bookส่งเมล์ให้เพื่อน, สั่งพิมพ์, บุ๊คมาร์ก
Bookmark and Share
วิดีโอตามประเภท
กิจกรรมสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ
ข่าวทั่วไป
Event Calendar ปฎิทินกิจกรรม
วันที่ 16-24 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00-20.00 น. เหลือเวลาอีก OK Activity!
งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 2 (I-SAN Book Fair 2014) ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 23 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00-12.00 น. เหลือเวลาอีก OK Activity!
Product Training แนะนำหนังสือใหม่ต้อนรับเปิดเทอม ที่ศูนย์หนังสือฯ สาขานายร้อย จปร. จ.นครนายก
วันที่ 29 สิงหาคม 2557 - 14 กันยายน 2557 เวลา 10.00 - 20.00 เหลือเวลาอีก 4 วัน
งาน จัตุรัสจามจุรีบุ้คแฟรฺ์ ครั้งที่ 6 บริเวณชั้น G อาคารจัตุรัสจามจุรี จุฬาฯ
วันที่ 30 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00-12.00 น. เหลือเวลาอีก 5 วัน
Product Training แนะนำหนังสือใหม่ต้อนรับเปิดเทอม ที่ศูนย์หนังสือฯ สาขาบูรพา จ.ชลบุรี
วันที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 13.00-15.00 น. เหลือเวลาอีก 11 วัน
งานเสวนาเปิดตัวหนังสือ เที่ยวเมืองทวาย ในงานจัตุรัสจามจุรีบุ้คแฟร์ ครั้งที่ 6 ณ อาคารจามจุรีสแควร์ จุฬาฯ
วันที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 13.00-15.00 น. เหลือเวลาอีก 15 วัน
งานเสวนาเปิดตัวหนังสืออินเดีย 2020 วิสัยทัศน์สู่สหัสวรรษใหม่ ในงานจัตุรัสจามจุรีบุ้คแฟร์ ครั้งที่ 6 ณ อาคารจามจุรีสแควร์ จุฬาฯ
วันที่ 13 กันยายน 2557 เวลา 10.00-12.00 น. เหลือเวลาอีก 19 วัน
Product Training แนะนำหนังสือใหม่ต้อนรับเปิดเทอม ที่ศูนย์หนังสือฯ สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
วันที่ 14 กันยายน 2557 เวลา 10.00-12.00 น. เหลือเวลาอีก 20 วัน
Product Training แนะนำหนังสือใหม่ต้อนรับเปิดเทอม ที่ศูนย์หนังสือฯ สาขาม.พะเยา จ.พะเยา
วันที่ 20 กันยายน 2557 เวลา 13.00-15.00 น. เหลือเวลาอีก 26 วัน
Product Training แนะนำหนังสือใหม่ต้อนรับเปิดเทอม ที่ศูนย์หนังสือฯ สาขามทส. จ.นครราชสีมา
วันที่ 15 - 26 ตุลาคม 2557 เหลือเวลาอีก 51 วัน
มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 19
31 ธันวาคม 2558 เหลือเวลาอีก 493 วัน
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)


สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th